พ่อ

by Faiyen

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1.50 USD  or more

     

1.
2.

credits

released December 3, 2014

Composed by Port
Arranged by Faiyen
Music by Faiyen
Produced by Faiyen

tags

license

all rights reserved
Track Name: พ่อ (Original Version)
พ่อผมสอนมาดี สอนให้รู้จักใช้เหตุผล
พ่อผมอาจไม่ใช่คนดี แต่ท่านดีในสายตาผม
ผมมีพ่อคนเดียว คนอื่นไม่ใช่พ่อของผม
พ่อผมวิจารณ์ได้ ไม่เหมือนพ่อของใครบางคน
ที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำ แต่ห้ามคิด ห้ามถาม และห้ามวิจารณ์
แล้วผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริง
Track Name: พ่อ (Rose Version)
พ่อหนูสอนมาดี สอนให้รู้จักใช้เหตุผล
พ่อหนูอาจไม่ใช่คนดี แต่ท่านดีในสายตาหนู
หนูมีพ่อคนเดียว คนอื่นไม่ใช่พ่อของหนู
พ่อหนูวิจารณ์ได้ ไม่เหมือนพ่อของใครบางคน
ที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำ แต่ห้ามคิด ห้ามถาม และห้ามวิจารณ์
หนูถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริง