พ่อ

by Faiyen

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $1.50 USD  or more

     

1.
2.

credits

released December 3, 2014

Lyrics & Music Composer : Port
Arrangement : Port, Jom, Khoontong
Lead Vocals : Port (Track 1), Rose (Track 2)
Backing Vocals : Jom, Rose, Pleum, Game, Bom, Ice
Guitars : Port
All Other Instruments : Khoontong
Sound Engineering, Mixing, Mastering : Khoontong
Recorded at Faiyen Studio (2013-2014)
Produced by Faiyen

license

all rights reserved

tags

Track Name: พ่อ (Original Version)
พ่อผมสอนมาดี สอนให้รู้จักใช้เหตุผล
พ่อผมอาจไม่ใช่คนดี แต่ท่านดีในสายตาผม
ผมมีพ่อคนเดียว คนอื่นไม่ใช่พ่อของผม
พ่อผมวิจารณ์ได้ ไม่เหมือนพ่อของใครบางคน
ที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำ แต่ห้ามคิด ห้ามถาม และห้ามวิจารณ์
แล้วผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริง
Track Name: พ่อ (Rose Version)
พ่อหนูสอนมาดี สอนให้รู้จักใช้เหตุผล
พ่อหนูอาจไม่ใช่คนดี แต่ท่านดีในสายตาหนู
หนูมีพ่อคนเดียว คนอื่นไม่ใช่พ่อของหนู
พ่อหนูวิจารณ์ได้ ไม่เหมือนพ่อของใครบางคน
ที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำ แต่ห้ามคิด ห้ามถาม และห้ามวิจารณ์
หนูถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริง

If you like Faiyen, you may also like: